Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Glinno, Glinno (wielkopolskie). Działka numer: 290/8

Glinno, 64-300, Glinno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-16
Sygnatura:  Km 18/21
Obszar działki: 0,1005 ha
Cena wywołania: 332 834 zł
Cena oszacowania: 443 780 zł
Wadium: 44 378 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

Jacek Dauter

Kancelaria Komornicza, Poznańska 13, Nowy Tomyśl,  64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614423744 / fax. 614423744

Sygnatura: Km 18/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy SR w Nowym Tomyślu Jacek Dauter Kancelaria Komornicza w Nowym Tomyślu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Glinno,  64-300 Nowy Tomyśl, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
KW PO1N/xxxxxxxx/8-dz.290/8 grunty orne RVI-0,0946 ha, grunty pod rowami-W 0,0059, łącznie : 0,1005 ha,działka położona jest we wsi Glinno, gm. Nowy Tomyśl, ma kaształt regularny - prostokąta, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, jest niezabudowana i nieuzbrojona (sieć energetyczna w zasięgu), działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki handlowej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz pola uprawne i las, nieużytkowana i porośnięta trawą.

Suma oszacowania wynosi 89 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 252,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 967,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00.

 

- nieruchomości położonej przy  ,Grońsko,  64-310 Lwówek, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
KW PO1N/xxxxxxxx/1-dz.223, grunty orne:RVI-1,0100 ha,działka położona jest we wsi Grońsko, gm. Lwówek, ma kaształt regularny - trójkąta,działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, jest niezabudowana i nieuzbrojona (sieć energetyczna w zasięgu), działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki handlowej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie, sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz pola uprawne i las, nieużytkowana i porośnięta trawą. UWAGA! na nieruchomości służebność mieszkania określona bliżej w § 3 umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 18 czerwca 1984 r. Rep. A 3498/1984 zb. Dok. Nr 3 ,dotyczyła wyłącznie działki, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, w którym służebność mieszkania mioże być wykonywana, osoba której dotyczyła służebność zmarła w dniu 07.03.2018 roku,

Suma oszacowania wynosi 354 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 582,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 411,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. I O.w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Dauter

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI NA STRONIE:

www. komornik-nowytomysl.pl

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Sulęcinek, Szkolna (wielkopolskie)

Szkolna, 62-023, Sulęcinek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzyce, Gorzyce 37A/3 (wielkopolskie)

Gorzyce 37A/3, 64-020, Gorzyce, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 145 333 zł
Cena oszacowania: 218 000 zł

Grunt w miejscowości Gniezno, Rubież (wielkopolskie). Działka numer: 30

Rubież, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 337 913 zł
Cena oszacowania: 2 006 870 zł