Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Generała Stefana Grota-Roweckiego, Generała Stefana Grota-Roweckiego 11 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 287/1

Generała Stefana Grota-Roweckiego 11, 86-300, Generała Stefana Grota-Roweckiego, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  Km 3197/20
Obszar działki: 0,0593 ha
Cena wywołania: 398 250 zł
Cena oszacowania: 531 000 zł
Wadium: 53 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dominika Branicka

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 9, Grudziądz,  86-300 Grudziądz

tel. 56 461 32 37 / fax. 

Sygnatura: Km 3197/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dominika Branicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą przy Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 21,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy GEN. GROTA-ROWECKIEGO , 86-300 GRUDZIĄDZ, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Gen.Sikorskiego 19/23, Grudziądz, 86-300 Grudziądz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
licytacja nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: 86-300 Grudziądz, gen. Grota-Roweckiego, działka nr 287/1 obręb 126 M. Grudziądz o powierzchni 593 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/xxxxxxxx/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, parterowym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 176,80 m2, składający się na parterze z: wiatrołapu, salonu, łazienki, kuchni, klatki schodowej, części usługowej, kotłowni, garażu; na poddaszu z: komunikacji, trzech pokoi, łazienki i garderoby, będącej własnością dłużnika Macieja Przyborowskiego

Suma oszacowania wynosi 531 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 398 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 35 10201462 0000 7302 0341 8241.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Gen. Sikorskiego 19/23, Grudziądz, 86-300  Grudziądz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dominika Branicka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Stroma 5/34 (kujawsko-pomorskie)

Stroma 5/34, 85-158, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 192 000 zł
Cena oszacowania: 256 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Inowrocław, Poznańska 296/2 (kujawsko-pomorskie)

Poznańska 296/2, 88-101, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
e-licytacja
Cena wywołania: 45 000 zł
Cena oszacowania: 60 000 zł

Grunt w miejscowości Rywałd, Rywałd (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 22/4

Rywałd, 87-220, Rywałd, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 14 667 zł
Cena oszacowania: 22 000 zł