Dodano dnia: 2023-08-24

Grunt w miejscowości Gdańsk, Jesienna (pomorskie). Działka numer: 186/6

Jesienna, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Kmp 9/20
Cena wywołania: 166 394 zł
Cena oszacowania: 221 859 zł
Wadium: 22 186 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamil Michalski

Kancelaria Komornicza, Polanki 124D,  Gdańsk,   80-308 Gdańsk

tel. 587614545 / fax. 

Sygnatura: Kmp 9/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 9/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - ułamkowej części nieruchomości położonej przy  Jesienna 32, 80-298 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul.  Żabik Kruk 16, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 186/6 o powierzchni 1.782 m2, położona w Gdańsku przy ul. Jesiennej nr 32. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/xxxxxxxx/5. Parametry sytuacyjno wysokościowe: granice regularne, kształt nieregularny, teren płaski. Wjazd/parking: z płyt betonowych w średnim/niskim stanie technicznym Komunikacja piesza: z płyt betonowych w średnim/niskim stanie technicznym Ogrodzenie: z siatki stalowej w ramach w średnim i niskim stanie technicznym Brama wjazdowa: stalowa w średnim stanie technicznym Uzbrojenie: uzbrojenie na działce: energia, kanalizacja sanitarna, woda . Przez działkę przechodzi linia energetyczna, na działce stoi słup energetyczny. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej zapewnia niewielki fragment działki sąsiedniej nr 186/34, na którym urządzona została droga wewnętrzna. Działka zabudowana jest: a) warsztatem samochodowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni zabudowy 324 mkw Przeznaczenie: budynek usługowy Sposób użytkowania: warsztat samochodowy z częścią biurowo-socjalną Typ budynku: budynek w zabudowie wolnostojącej Ilość kondygnacji nadziemnych: budynek o jednej parterowej kondygnacji nadziemnej Podpiwniczenie: budynek niepodpiwniczony..; b) wiatą o powierzchni zabudowy 122 mkw. Przeznaczenie: budynek usługowy Przeznaczenie: budynek usługowy Sposób użytkowania: wiata Typ budynku: budynek w zabudowie wolnostojącej Ilość kondygnacji nadziemnych: budynek o jednej parterowej kondygnacji nadziemnej Podpiwniczenie: budynek niepodpiwniczony. Przedmiotem egzekucji jest 1/4 ułamkowej części nieruchomości.

 

Suma oszacowania wynosi 221 859,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 394,25 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 22 185,90 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 32 1240 1271 1111 0010 5214 0331 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 21.09.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 28.09.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Kamil Michalski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Turkusowa 2/5 (pomorskie)

Turkusowa 2/5, 80-022, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł