Dodano dnia: 2022-01-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Frycowa, Frycowa (małopolskie). Działki numer: 1205, 1210/3, 1210/4

Frycowa, 33-335, Frycowa, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-04
Obszar działki: 0,27 ha
Cena wywołania: 38 666 zł
Cena oszacowania: 58 000 zł
Wadium: 5 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Nowy Sącz, dnia 16-12-2021 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu Artur Kłonica
Kancelaria nr III w Nowym Sączu
ul.  Romanowskiego 4/12
33-300 Nowy Sącz
tel/fax 18 440 76 99    nowy.sacz3@komornik.pl
W odpowiedzi podać: Sygn.akt  KM 1428/18, KM 1/19, KM 71/20    
    
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.02.2022r. o godz. 09:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr J. Smolika 1  odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości stanowiącej własność dłużnika **** ******** położonej we Frycowej, gm. Nawojowa wpisanej w KW nr NS1S/xxxxxxxx/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.   


Nr ewid. działki Powierzchnia działki [ha] Wartość rynkowa [zł]  Cena wywoławcza 2/3 wartości oszacowania Rękojmia
1205               0.0900                           9 200 zł                      6 133,33 zł                                                     920,00 zł
1210/3            0.0700                           12 000 zł                     8 000,00 zł                                                  1 200,00 zł
1210/4            0.1195                             7 800zł                      5 200,00zł                                                       780,00zł
Razem:           0,27                                29 000zł                     19 333,33zł                                                  2 900,00zł


Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji na poniższy rachunek bankowy komornika:
33203000451110000001080770 BNP Paribas Bank Polska S. A.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu                       
                                                                       Artur Kłonica

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska (małopolskie). Działki numer: 2776/17, 2774/3

Bukowina Tatrzańska, 34-530, Bukowina Tatrzańska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 11 744 zł
Cena oszacowania: 18 494 zł

Dom w miejscowości Szynwałd, Szynwałd (małopolskie). Działka numer: 3079/1

Szynwałd, 33-158, Szynwałd, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 16 088 zł
Cena oszacowania: 24 133 zł

Dom w miejscowości Brzączowice, Brzączowice (małopolskie). Działka numer: 264/3

Brzączowice, 32-410, Brzączowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 413 250 zł
Cena oszacowania: 551 000 zł