Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Frednowy, Frednowy 54C (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 264/2

Frednowy 54C, 14-200, Frednowy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Km 315/18
Obszar działki: 0,1571 ha
Cena wywołania: 34 183 zł
Cena oszacowania: 45 578 zł
Wadium: 4 558 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Piotr Staruk

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława,  14-200 Iława

tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69

Sygnatura: Km 315/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** *** położonej przy Frednowy , 14-200 Iława, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie (adres: ul. ul. Mikołaja Kopernika 4B, Iława, 14-200 Iławaprowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona we wsi Frednowy, gm. Iława składająca się z niezabudowanej działki gruntu nr 264/2 o powierzchni 0,1571, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/xxxxxxxx/2 oraz udziału o wielkości 1/4 w niezabudowanej działce gruntu nr 264/7 (droga) o powierzchni 0,1736 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/xxxxxxxx/9. Nieruchomość EL1I/xxxxxxxx/9 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

Suma oszacowania wynosi 45 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 183,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 557,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao SA I O/IŁAWA 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 4B, Iława, 14-200  Iława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Staruk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Kasprzaka 1/22 (warmińsko-mazurskie)

Kasprzaka 1/22, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 304 500 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Mikołajki, Dybowska 4/7 (warmińsko-mazurskie)

Dybowska 4/7, 11-730, Mikołajki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 77 333 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Grunt w miejscowości Trosiny, Trosiny (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 43, 27, 3, 6, 28, 5

Trosiny, 11-210, Trosiny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 478 500 zł
Cena oszacowania: 638 000 zł