Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dzierzkówek Stary, Dzierzkówek Stary (mazowieckie). Działka numer: 532

Dzierzkówek Stary, 26-640, Dzierzkówek Stary, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-12
Sygnatura:  Km 1674/19
Obszar działki: 1,1500 ha
Cena wywołania: 192 375 zł
Cena oszacowania: 256 500 zł
Wadium: 25 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński

Kancelaria Komornicza, Koszarowa 1, Radom,  26-600 Radom

tel. 483625168 / fax. 

Sygnatura: Km 1674/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój I,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ********* ************* położonej przy  ,Dzierzkówek Stary,  26-640 Skaryszew, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600 Radom)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 256 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Kiełbasiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pruszków, 3 Maja 34 A/22 (mazowieckie)

3 Maja 34 A/22, 05-804, Pruszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 298 875 zł
Cena oszacowania: 398 500 zł

Grunt w miejscowości Radziejowice-Parcel, Radziejowice-Parcel (mazowieckie). Działki numer: 57, 58/1

Radziejowice-Parcel, 96-325, Radziejowice-Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 125 000 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Stawinoga, Stawinoga (mazowieckie)

Stawinoga, 07-217, Stawinoga, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 1 191 zł
Cena oszacowania: 1 787 zł