Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dzierzgonka, Dzierzgonka (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 44, 54, 45/2, 56/2, 55/3

Dzierzgonka, 82-325, Dzierzgonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura: KM 2257/20
Obszar działki: 5,0444 ha
Cena wywołania: 118 350 zł
Cena oszacowania: 157 800 zł
Wadium: 15 780 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 2257/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dzierzgonka, 82-325 Markusy, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową rolną o łączej powierzchni 5,0444 ha, obręb 0003 Dzierzgonka - na dzień oględzin działki nie były uprawiane rolniczo. Działka nr 44 o pow. 2,0200 ha , posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 68. Działka nr 45/2 o pow. 1,1485 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 69/2. Działka nr 54 o pow. 1,0100 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi poblicznej na działce nr 70/2. Działka nr 55/3 o pow. o,7454 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na dzialce nr 69/2. Działka nr 56/2 o pow. 0,1205 ha , posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na dzialce nr 69/2. Zgodnie z Planem Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Markusy nieruchomość znajduje się na terenach użytkowych rolniczo-adaptacja istniejącego zagospodarowania łącznie z siedliskiem rolniczym, bez prawa do lokalizacji nowych siedlisk

Suma oszacowania wynosi 157 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Stanisław Kocemba

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dzierzgonka, Dzierzgonka (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 40, 22, 43, 41/1, 25/1, 41/3, 41/2

Dzierzgonka, 82-325, Dzierzgonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 220 533 zł
Cena oszacowania: 330 800 zł