Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dziekanów, Dziekanów (lubelskie). Działka numer: 13

Dziekanów, 22-500, Dziekanów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura: KMP 11/12
Obszar działki: 0,5800 ha
Cena wywołania: 13 502 zł
Cena oszacowania: 20 254 zł
Wadium: 2 026 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Beata Kamińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów

tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785

Sygnatura: KMP 11/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy gm. Hrubieszów ,Dziekanów, 22-500 Hrubieszów, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna w skład, której wchodzi działka nr 13 o powierzchni 0,58 ha położona w msc. Dziekanów, gm. Hrubieszów posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/xxxxxxxx/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW - stanowiącej własność dłużnika Oleszczuk Piotr. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20.254,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 13.502,67-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2.025,40-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 20 254,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 502,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 025,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Stary Majdan, Stary Majdan (lubelskie). Działka numer: 361

Stary Majdan, 22-120, Stary Majdan, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 72 778 zł
Cena oszacowania: 109 167 zł

Grunt w miejscowości Zakłodzie, Zakłodzie (lubelskie). Działki numer: 147/5, 147/6, 147/7

Zakłodzie, 22-463, Zakłodzie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 1 725 zł
Cena oszacowania: 2 300 zł

Dom w miejscowości Krasne, Krasne (lubelskie). Działki numer: 599, 183, 98

Krasne, 22-172, Krasne, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 50 359 zł
Cena oszacowania: 75 539 zł