Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dziadkowskie, Dziadkowskie 17 (mazowieckie). Działki numer: 207, 208, 272, 271, 397, 401, 479

Dziadkowskie 17, 08-206, Dziadkowskie, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  KM 2172/15
Obszar działki: 4,3100 ha
Cena wywołania: 36 975 zł
Cena oszacowania: 493 000 zł
Wadium: 49 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Adam Obłoza

Kancelaria Komornicza, Czerwonego Krzyża 21/86, Siedlce,  08-110 Siedlce

tel.  25 632 41 69 / fax. 25 632 41 69

Sygnatura: KM 2172/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Dziadkowskie,  08-206 Huszlew, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach (adres: ul. Szpitalna 2, Łosice, 08-200 Łosiceprowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek rolnych i leśnych nr 397, 207, 208, 271, 272 i 479 o łącznej powierzchni 2,5400 ha, położona w miejscowości Dziadkowskie, gmina Huszlew, powiat łosicki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą nr KW SI2S/xxxxxxxx/6 stanowiąca własność dłużnika Rafała Janczuka.

Suma oszacowania wynosi 49 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 4476 0000 8902 0016 8732.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kazimierzowskiej 31A, Siedlce, 08-110  Siedlce.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Adam Obłoza

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Radom, Marglowa (mazowieckie). Działki numer: 49/7, 49/5

Marglowa, 26-601, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł

Grunt w miejscowości Petrykozy, Źródlana 14 (mazowieckie). Działka numer: 16/31

Źródlana 14, 96-321, Petrykozy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-04
Cena wywołania: 1 640 000 zł
Cena oszacowania: 2 460 000 zł

Dom w miejscowości Jasieniec, Jasieniec 45A (mazowieckie). Działka numer: 171

Jasieniec 45A, 96-514, Jasieniec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 122 625 zł
Cena oszacowania: 163 500 zł