Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dynak, Dynak (mazowieckie). Działki numer: 168, 169

Dynak, 06-320, Dynak, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-25
Sygnatura: KM 2813/19
Obszar działki: 0,5200 ha
Cena wywołania: 4 066 zł
Cena oszacowania: 10 500 zł
Wadium: 1 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza nr. IV, ul. Miła 40C, Przasnysz, 06-300 Przasnysz

tel. 297563306 / fax. 297522211

Sygnatura: KM 2813/19

OBWIESZCZENIE

 

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, Przemysław Wesoły, Kancelaria Komornicza nr IV w Przasnyszuna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25-04-2022 o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z siedzibą przy Świerkowa 7/-, 06-300 Przasnysz, pokój 4,

 

odbędzie się druga licytacja:- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dynak, 06-323 Jednorożec, dla której SĄD REJONOWY PRZASNYSZ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka nr. 168, o pow. 0,3107ha, położona w miejscowości Dynak gm. Jednorożec, księga wieczysta nr. OS1P/xxxxxxxx/5-pozostałe tereny rolnicze

Suma oszacowania wynosi 6 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 610,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dynak, 06-323 Jednorożec, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka nr. 169, o pow. 0,2304ha położona w miejscowości Dynak gm. Jednorożec, księga wieczysta nr. OS1P/xxxxxxxx/5-pozostałe tereny rolnicze

Suma oszacowania wynosi 4 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 933,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 440,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

na kontokomornika nr: 40 10203802 0000 1102 0037 9107

w Banku PKO BP SA Oddział Centrum Ostrołęka.

 

O dopuszczeniu do licytacji decyduje data uznania kwoty na rachunku. Komornik Sądowy

Przemysław Wesoły

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wólka Kobylańska, Wólka Kobylańska (mazowieckie). Działki numer: 402/2, 407/2

Wólka Kobylańska, 05-307, Wólka Kobylańska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-08
Cena wywołania: 52 517 zł
Cena oszacowania: 78 775 zł

Grunt w miejscowości Cyganka, Cyganka (mazowieckie). Działki numer: 385/4, 385/14, 385/10, 385/13, 385/12, 385/17, 385/16, 385/15, 385/11, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 385/9

Cyganka, 05-311, Cyganka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
e-licytacja
Cena wywołania: 231 538 zł
Cena oszacowania: 2 414 020 zł

Grunt w miejscowości Radziejowice Parcel, Radziejowice Parcel (mazowieckie). Działki numer: 55, 56/1

Radziejowice Parcel, 96-325, Radziejowice Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 130 000 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł