Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dunaj, Dunaj 18 (mazowieckie). Działki numer: 216/6, 21, 113, 210, 279/1, 279/2, 320

Dunaj 18, 06-560, Dunaj, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-30
Sygnatura:  Km 730/19
Obszar działki: 12,4200 ha
Cena wywołania: 603 266 zł
Cena oszacowania: 904 900 zł
Wadium: 90 490 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 730/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 2 B,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  19,Dunaj,  06-560 Konopki, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mławaprowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M00067924/xxxxxxxx/span>.
Opis nieruchomości:
stanowiące 7 działek grunty wraz wraz z budynkami, o powierzchni 12,4200 ha: - działka gruntu nr ewidencyjny 216/6 o pow.0,.09 ha suma oszacowania zł. 9.700,00 cena wywołania zł. 7.275,00 rękojmia zł. 970,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 21 o pow.1,09 ha suma oszacowania zł. 27.800,00 cena wywołania zł. 20.850,00 rękojmia zł. 2.780,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 113 o pow.4,11 ha suma oszacowania zł. 167.100,00 cena wywołania zł. 125.325,00 rękojmia zł. 16.710,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 210 o pow. 0,26 ha suma oszacowania zł. 304.300,00 cena wywołania zł. 228.225,00 rękojmia zł. 30.430,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 279/1 o pow. 0.30 ha suma oszacowania zł. 10.800,00 cena wywołania zł. 8.100,00 rękojmia zł. 1.080,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 279/2 o pow.4,46 ha suma oszacowania zł. 299.900,00 cena wywołania zł. 224.925,00 rękojmia zł. 29.990,00 - działka gruntu nr ewidencyjny 320 z obrębu 0008 Dunaj o pow. 2,11 ha suma oszacowania zł. 85.300,00 cena wywołania zł. 63.975,00 rękojmia zł. 8.530,00 Działka nr ewidencyjny 210 zabudowana zabudową zagrodową, pozostałe działki użytkowane są jako grunty rolne. Nieruchomość jest obciążona prawem służebności mieszkania i korzystania od strony wschodniej z dwóch pokoi, kuchni w ganku, łazienki i zachowanka- wszystkie pomieszczenia z oddzielnym wejściem od strony wschodniej, znajdujące się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 210, także na korzystaniu z garażu znajdującego się w budynku garażowym, na rzecz Stanisława Nieznańskiego, Haliny Nieznańskiej. Wartość nieruchomości przyjęto bez uwzględnieniu służebności oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę zł.109.500,00

Suma oszacowania wynosi 904 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 603 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Górczewska 224/183 (mazowieckie)

Górczewska 224/183, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 551 550 zł
Cena oszacowania: 735 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Wolanów, Wolanów (mazowieckie)

Wolanów, 26-625, Wolanów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-27
Cena wywołania: 255 994 zł
Cena oszacowania: 341 325 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Cegłowska 71 (mazowieckie)

Cegłowska 71, 01-803, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 1 153 350 zł
Cena oszacowania: 1 537 800 zł