Dodano dnia: 2022-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dulowa, Dulowa (małopolskie). Działka numer: 830

Dulowa, 32-545, Dulowa, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-15
Sygnatura:  KMP 5/16
Obszar działki: 0,1208 h
Cena wywołania: 50 388 zł
Cena oszacowania: 67 184 zł
Wadium: 6 719 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7, Chrzanów,  32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KMP 5/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Dulowa,  32-540 Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach (adres: ul. Pl. Kulczyckiego 1, Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Działka nr 830 posiada powierzchnię 0,1208 ha, położona jest w miejscowości Dulowa gm. Trzebinia w rejonie ul. Krakowskiej (w drugiej linii zabudowy w stosunku do zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonej wzdłuż ul Krakowskiej), na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem identyfikacyjnym 3 MNU. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej

 

Suma oszacowania wynosi 67 184,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 388,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 718,40 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
28.02.2022 13:00 - 13:30Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Henryka Bednorz-Godyń

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rzezawa, Rzezawa (małopolskie). Działki numer: 1789, 1794

Rzezawa, 32-765, Rzezawa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 8 175 zł
Cena oszacowania: 26 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Osiedle Centrum A 9/1 (małopolskie)

Osiedle Centrum A 9/1, 31-923, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-02
e-licytacja
Cena wywołania: 257 250 zł
Cena oszacowania: 343 000 zł

Grunt w miejscowości Wolbrom, Wolbrom (małopolskie). Działki numer: 4907/3, 4906/3

Wolbrom, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 115 050 zł
Cena oszacowania: 153 400 zł