Dodano dnia: 2021-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dubicze Cerkiewne, 685 (podlaskie). Działki numer: 221, 280/1

685, 17-204, Dubicze Cerkiewne, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura:  KM 1567/17
Cena wywołania: 7 163 zł
Cena oszacowania: 10 744 zł
Wadium: 1 074 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski,  17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857304599 / fax. 857304599

Sygnatura: KM 1567/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest Michał Wojciech Wróbel położonej przy  , 17-204 Dubicze Cerkiewne, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. Warszawska , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Dubicze Cerkiewne oznaczona jako działka nr 221 o powierzchni 0,53 ha , dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgi wieczystą o numerze KW BI2P/xxxxxxxx/5 .

Suma oszacowania wynosi 10 744,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 162,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 074,40 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100  Bielsk Podlaski.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest Michał Wojciech Wróbel położonej przy  , 17-204 Dubicze Cerkiewne, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul.  , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Dubicze Cerkiewne oznaczona jako działka nr 280/1 o powierzchni 0,20ha , dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgi wieczystą o numerze KW BI2P/xxxxxxxx/5 .

Suma oszacowania wynosi 24 325,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 216,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 432,50 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3 go Maja 7, Bielsk Podlaski , 17-100  Bielsk Podlaski.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Roman Jakubiuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dubno, Dubno (podlaskie). Działka numer: 358

Dubno, 17-111, Dubno, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 271 605 zł
Cena oszacowania: 407 408 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 88 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 88, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł

Dom w miejscowości Suwałki, Chłodna 7 (podlaskie). Działka numer: 11533

Chłodna 7, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 755 250 zł
Cena oszacowania: 1 007 000 zł