Dodano dnia: 2021-12-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Drobin, Drobin (mazowieckie). Działka numer: 89

Drobin, 09-210, Drobin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  GKm 27/19
Obszar działki: 1,8411 ha
Cena wywołania: 65 790 zł
Cena oszacowania: 98 685 zł
Wadium: 9 869 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 29A, SIERPC,  09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax. 

Sygnatura: GKm 27/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 , pokój 22,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  , 09-210 Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Wiosny Ludów 1, Sierpc, 09-200 Sierpcprowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka gruntu o nr 89 o pow. 1,8411 ha

Suma oszacowania wynosi 98 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 790,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 869,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wiosny Ludów 1, 09-200  Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Alicja Peda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pułtusk, Pana Tadeusza 8/36 (mazowieckie)

Pana Tadeusza 8/36, 06-100, Pułtusk, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 54 563 zł
Cena oszacowania: 72 750 zł

Grunt w miejscowości Nowy Konik, Terespolska (mazowieckie). Działka numer: 293/9

Terespolska, 05-074, Nowy Konik, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-22
Cena wywołania: 101 914 zł
Cena oszacowania: 135 885 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żyrardów, Nowy Świat 8/2 (mazowieckie)

Nowy Świat 8/2, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 610 875 zł
Cena oszacowania: 814 500 zł