Dodano dnia: 2021-12-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dratów, Dratów 23 (lubelskie). Działka numer: 683

Dratów 23, 20-075, Dratów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  Km 760/20
Obszar działki: 0,4700 ha
Cena wywołania: 4 726 zł
Cena oszacowania: 7 089 zł
Wadium: 709 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik,  21-040 Świdnik

tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61

Sygnatura: Km 760/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *****  położonej przy Dratów ,sprzedaż udziału 16/192 części,  21-075 Ludwin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1S/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 7 089,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 726,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 708,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 33 1020 3147 0000 8102 0096 1359.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Kania

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sulęcin, Plac Adama Mickiewicza 3/17 (lubelskie)

Plac Adama Mickiewicza 3/17, 69-200, Sulęcin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-08
e-licytacja
Cena wywołania: 55 725 zł
Cena oszacowania: 74 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Chełm, Adama Mickiewicza 20B/2 (lubelskie)

Adama Mickiewicza 20B/2, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-09
e-licytacja
Cena wywołania: 214 020 zł
Cena oszacowania: 285 360 zł

Mieszkanie w miejscowości Puławy, Polna 1A/75 (lubelskie)

Polna 1A/75, 24-100, Puławy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-19
Cena wywołania: 93 000 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł