Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Drągowina, Spokojna 1 (lubuskie). Działka numer: 359

ul. Spokojna, 66-010, Drągowina, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura:  Km 672/19
Obszar działki: 0,7000 ha
Cena wywołania: 8 550 zł
Cena oszacowania: 11 400 zł
Wadium: 1 140 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Magdalena Stefaniszyn

Kancelaria Komornicza, ul. Boh Westerplatte 11, Zielona Góra,  65-034 Zielona Góra

tel. 62 3221936 / fax. 

Sygnatura: Km 672/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy , 65-069 Zielona Góra,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ******* położonej przy Drągowina , 66-010 Drągowina, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 11 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , Zielona Góra, 65-069  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Stefaniszyn

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kostrzyn nad Odrą, Asfaltowa 2E/11 (lubuskie)

Asfaltowa 2E/11, 66-470, Kostrzyn nad Odrą, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 290 250 zł
Cena oszacowania: 387 000 zł

Dom w miejscowości Bytnica, Bytnica 112 (lubuskie). Działka numer: 44/1

Bytnica 112, 66-630, Bytnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 68 325 zł
Cena oszacowania: 91 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Rusinów, Rusinów 23/1 (lubuskie)

Rusinów 23/1, 66-200, Rusinów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-26
Cena wywołania: 30 900 zł
Cena oszacowania: 46 350 zł