Dodano dnia: 2022-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dołhołęka, Planowana (lubelskie). Działka numer: 106/1

Planowana, 21-350, Dołhołęka, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-30
Obszar działki: 0,97 ha
Cena wywołania: 34 320 zł
Cena oszacowania: 5 151 480 zł
Wadium: 515 148 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Sygn. akt GKm 100/19, GKm 70/21, GKm 114/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI CZĘŚCI
 NIERUCHOMOŚCI nr KW LU1R/xxxxxxxx/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę w msc. Radzyń Podlaski, ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja należącej do *** *** nieruchomości położonej w miejscowości Dołhołęka gm. Międzyrzec Podlaski w postaci działki gruntowej numer 106/1o pow. 0,97 ha (grunty orne RIVa-0,77ha; RIVb-0,20ha). Suma oszacowania wynosi 51.480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  34.320,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.148,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dla w/w nieruchomości  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę  wieczystą o numerze NKW: LU1R/xxxxxxxx/7.  Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:BNP Paribas Polska S.A.  16 2030 0045 1110 0000 0339 3750 .Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy Radzyń Podlaski, ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gozdów, Gozdów (lubelskie). Działki numer: 123, 352, 69/2, 99, 40

Gozdów, 22-550, Gozdów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 8 156 zł
Cena oszacowania: 10 874 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Bernarda Wapowskiego 1/6A (lubelskie)

Bernarda Wapowskiego 1/6A, 20-491, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 120 688 zł
Cena oszacowania: 160 917 zł

Mieszkanie w miejscowości Zamość, Wiejska 19/30 (lubelskie)

Wiejska 19/30, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 222 000 zł
Cena oszacowania: 296 000 zł