Dodano dnia: 2022-01-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dołhołęka, Dołhołęka (lubelskie). Działka numer: 113/36

Dołhołęka, 21-560, Dołhołęka, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-15
Sygnatura: KM 522/19
Obszar działki: 0,03 ha
Cena wywołania: 2 220 zł
Cena oszacowania: 2 960 zł
Wadium: 296 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Elżbieta Wierzbicka

Kancelaria Komornicza, Lubelska 38, Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 311 92 65 / fax. 83 311 92 65

Sygnatura: KM 522/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,DOŁHOŁĘKA, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI, dla której SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka nr 113/36 o pow. 0,03ha- grunty rolne zabudowane częścią budynku-pokój 3mkw w złym stanie technicznym, położona w miejscowości Dołhołęka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/xxxxxxxx/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.960,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.220,00zł.

Suma oszacowania wynosi 2 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 220,00 .   Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Elżbieta Wierzbicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Modryniec, Modryniec (lubelskie). Działki numer: 289, 134, 297, 446/7, 446/3, 446/2

Modryniec, 22-530, Modryniec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-16
Cena wywołania: 45 225 zł
Cena oszacowania: 60 300 zł

Dom w miejscowości Smugi, Smugi 72 (lubelskie). Działka numer: 368/35

Smugi 72, 21-002, Smugi, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 472 500 zł
Cena oszacowania: 630 000 zł

Dom w miejscowości Dębowiec, Dębowiec 49 (lubelskie). Działka numer: 570

Dębowiec 49, 22-420, Dębowiec, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-04
e-licytacja
Cena wywołania: 147 200 zł
Cena oszacowania: 220 800 zł