Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dobrowo, Dobrowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 132/7

Dobrowo, 78-214, Dobrowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-07
Sygnatura:  Km 346/21
Obszar działki: 0,7205 ha
Cena wywołania: 57 000 zł
Cena oszacowania: 76 000 zł
Wadium: 7 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Waldemar Matuszak

Kancelaria Komornicza, Przejazdowa 1, Białogard,  78-200 Białogard

tel. 94 312 00 65 / fax. 94 312 38 36

Sygnatura: Km 346/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Dobrowo, obręb ewidencyjny nr 33,  78-220 Tychowo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 76 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Waldemar Matuszak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Storkówko, Storkówko (zachodniopomorskie). Działka numer: 19/1

Storkówko, 73-112, Storkówko, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 66 000 zł
Cena oszacowania: 99 000 zł

Dom w miejscowości Reptowo, Reptowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 212/6

Reptowo, 73-108, Reptowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 122 500 zł
Cena oszacowania: 183 750 zł

Dom w miejscowości Lipiany, Pyrzycka 34 (zachodniopomorskie). Działka numer: 19/1

Pyrzycka 34, 74-240, Lipiany, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 223 500 zł
Cena oszacowania: 298 000 zł