Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dobra, Dobra (małopolskie). Działka numer: 3079/2

Dobra, 34-642, Dobra, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Obszar działki: 0,1349 ha
Cena wywołania: 46 200 zł
Cena oszacowania: 61 600 zł
Wadium: 6 160 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13, www.komorniklimanowa.pl, email: kancelaria@komorniklimanowa.pl

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

 

Sygn. Akt. Km 632/21                                                                                                          Limanowa, dnia 2021-12-22

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 632/21

 

OB W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.01.2022 r. o godz. 14:30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

 której przedmiotem jest zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Dobra, działka o nr 3079/2 o pow. 0,1349 m2 posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej, Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolne pod nr KW NS2L/xxxxxxxx/3

 

nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 61.600,00 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46.200,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.160,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowejlub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Okólna 22/40 (małopolskie)

Okólna 22/40, 30-667, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 296 351 zł
Cena oszacowania: 395 135 zł

Grunt w miejscowości Chrzanów, Działkowa (małopolskie). Działka numer: 1701/2

Działkowa, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 59 071 zł
Cena oszacowania: 78 761 zł

Dom w miejscowości Brody, Brody 188 (małopolskie). Działka numer: 1225/1

Brody 188, 34-130, Brody, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 43 933 zł
Cena oszacowania: 65 900 zł