Dodano dnia: 2021-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dębowiec, Dębowiec (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 197/4

Dębowiec, 14-521, Dębowiec, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura:  Km 826/21
Obszar działki: 10,8520 ha
Cena wywołania: 250 275 zł
Cena oszacowania: 333 700 zł
Wadium: 33 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

Marek Karpiński

Kancelaria Komornicza, Morska 21B, Braniewo,  14-500 Braniewo

tel. 55 243 27 00 / fax. 

Sygnatura: Km 826/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest * położonej przy  ,Dębowiec,  14-521 Lelkowo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 151,23m2 zlokalizowana na działce Nr 197/4 o pow. użytkowej gruntu zabudowanego 10.8520ha w tym powierzchnia wydzielona pod budynek gospodarczy oraz do jego obsługi - 0,1760ha. Pozostała cześć gruntu typowo rolnego to 10,6760ha. Działka Nr 197/4 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działace Nr 229 - droga polna od strony południowej. Działka o funkcji rolnej, uzytkowana jao pastwisko dla bydła. Kształt działki nieregularny, wynikający z podziału geodezyjnego. Działka częściowo ogrodzona ogrodzeniem elektrycznym typu pastuch. Rodzaje użytkow na działce: B-RIVa - 0,1760 ha, ŁV - 0,3554 ha, N - 0,0241 ha, PsIV - 0,6837 ha, RIIIb - 1,1833 ha, RIVa - 8,4295 ha. Dominująca klasa gruntu to RIIIb i RIVa. Najbliższe otoczenie działki stanowi zabudowa zagrodowa oraz grunty typowo rolne. Budynek gospodarczy - murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej. Budynek niepodpiwniczony. Brak informacji odnośnie roku zakończenia budowy. Do budynku doprowadzona energia elektryczna. Budynek przekryty dachem, kryty blachą ocynkowaną. Stolarka okienna pvc, stolarka drzwiowa blaszana. Powierzchnia budynku - 185,30m2. Stan techniczny budynku - dobry.

Suma oszacowania wynosi 333 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/ELBLĄG 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 1, Braniewo, 14-500  Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Karpiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Robotnicza 12/3 (warmińsko-mazurskie)

Robotnicza 12/3, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 54 125 zł
Cena oszacowania: 72 167 zł

Grunt w miejscowości Wozławki, Wozławki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 234/4

Wozławki, 11-230, Wozławki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 188 790 zł
Cena oszacowania: 251 720 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Marka Kotańskiego 8/19 (warmińsko-mazurskie)

Marka Kotańskiego 8/19, 10-166, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 344 963 zł
Cena oszacowania: 459 950 zł