Dodano dnia: 2023-07-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dębowa Łąka, Dębowa Łąka (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 462

Dębowa Łąka, 87-207, Dębowa Łąka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: Km 985/21
Obszar działki: 1,23 HA
Cena wywołania: 45 750 zł
Cena oszacowania: 61 000 zł
Wadium: 6 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie

Mariusz Brygin

Kancelaria Komornicza w  Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 35/2

tel. 566871650 / fax. 566871650

Sygnatura: Km 985/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mieszczącego  się przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno, w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości [=nieruchomość]będącej własnością dłużnika **** ******** położonej przy , 87-207 Dębowa Łąka, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Działka nr 462 o pow. 1,23 HA klasy RV oraz RIVb Kształt nieforemny zbliżony do prostokąta.

Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00 zł.

Rękojmia winna być wpłacona w takim terminie aby najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  była zaksięgowana na koncie kancelarii : PKO BP SA O/Brodnica 84 10205024 0000 1302 0010 0693

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:
Osoby pozostające w związku  małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć  nieruchomość  na licytacji komorniczej  obowiązane są  zgłosić się  na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem  małżonka  do nabycia  licytowanej nieruchomości,  upoważnienie powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 Zgodnie z treścią art.37 par.1  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
Zgodnie z art. 977.  k.p.c.  pełnomocnictwo do udziału w licytacji  powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Komornik Sądowy

 

Mariusz Brygin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sokoligóra, Sokoligóra 11/17 (kujawsko-pomorskie)

Sokoligóra 11/17, 87-400, Sokoligóra, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-29
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 96 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Bydgoszcz, Budowlana 2 (kujawsko-pomorskie)

Budowlana 2, 85-874, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-08-01
Cena wywołania: 2 252 550 zł
Cena oszacowania: 3 003 400 zł

Dom w miejscowości Gołoty, Gołoty 37 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 90/3

Gołoty 37, 86-260, Gołoty, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-01
Cena wywołania: 222 000 zł
Cena oszacowania: 296 000 zł