Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dębowa Góra, Dębowa Góra (łódzkie). Działka numer: 90/6

Dębowa Góra, 96-116, Dębowa Góra, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-22
Sygnatura: Km 329/20
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 15 267 zł
Cena oszacowania: 22 900 zł
Wadium: 2 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Tomasz Czerwiński

Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07

Sygnatura: Km 329/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2021 o godz. 09:40 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dębowa Góra, 96-100 Skierniewice, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 22 900,00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 290,00 zł.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 87 10204580 2011 0000 2003 2920 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno: 1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00, 2/ przeglądać w kancelarii komornika   w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach mieszczącym się pod adresem: Reymonta 12/14, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Czerwiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Dębowa Góra, Dębowa Góra 75B (łódzkie)

Dębowa Góra 75B, 96-116, Dębowa Góra, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 1 720 500 zł
Cena oszacowania: 2 294 000 zł