Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dębiogóra, Dębiogóra 16 (wielkopolskie). Działka numer: 6/4

Dębiogóra 16, 63-720, Dębiogóra 16, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-16
Sygnatura: KM 1097/18
Obszar działki: 0,4600 ha
Cena wywołania: 36 670 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł
Wadium: 5 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie

Andrzej Sikorski

Kancelaria Komornicza, Rynek 1, Krotoszyn, 63-700 Krotoszyn

tel. (62)7253220 / fax. (62)7220649

Sygnatura: KM 1097/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Andrzej Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie z siedzibą przy Henryka Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, pokój 109, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dębiogóra 16, 63-720 Koźmin Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1R/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka oznaczona numerem 6/4 o powierzchni 0,4600 ha położona w miejscowości Dębiogóra 16

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 670,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 24 1020 2267 0000 4402 0035 6451.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Andrzej Sikorski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gołaszyn, Gołaszyn 31/9 (wielkopolskie)

Gołaszyn 31/9, 63-940, Gołaszyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 125 250 zł
Cena oszacowania: 167 000 zł

Dom w miejscowości Kłodawa, Cegielniana (wielkopolskie). Działka numer: 74

Cegielniana, 62-650, Kłodawa, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 279 750 zł
Cena oszacowania: 373 000 zł

Dom w miejscowości Ostrów Wielkopolski, Wileńska 10a (wielkopolskie). Działka numer: 163/2

Wileńska 10a, 63-400, Ostrów Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 256 000 zł
Cena oszacowania: 384 000 zł