Dodano dnia: 2022-01-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dębie, Wiejska 71 (opolskie). Działka numer: 301/88

Wiejska 71, 46-053, Dębie, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-18
Sygnatura:  GKm 16/19
Obszar działki: 2500,0000 m2
Cena wywołania: 339 733 zł
Cena oszacowania: 509 600 zł
Wadium: 50 960 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartłomiej Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18, Opole,  45-050 Opole

tel. (0 77) 456 68 31  / fax. (0 77) 453 74 26

Sygnatura: GKm 16/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy , 45-368 , pokój 222,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Wiejska 71, 45-063 Dębie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60 a, Opole, 45-368 Opole)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 509 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 339 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/OPOLE 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 45-368  Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Bartłomiej Jabłoński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chróścina, Ogrodowa 42/4 (opolskie)

Ogrodowa 42/4, 48-320, Chróścina, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 74 475 zł
Cena oszacowania: 99 300 zł

Dom w miejscowości Jasienica Górna, Jasienica Górna 51 (opolskie). Działka numer: 164

Jasienica Górna 51, 48-385, Jasienica Górna, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 40 575 zł
Cena oszacowania: 54 100 zł

Grunt w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, Wincentego Witosa (opolskie). Działka numer: 25/34

Wincentego Witosa, 47-223, Kędzierzyn-Koźle, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 25 050 zł
Cena oszacowania: 33 400 zł