Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Damienice, Damienice (małopolskie). Działka numer: 891/2

Damienice, 32-700, Damienice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura:  KMP 29/16
Obszar działki: 0,6500 ha
Cena wywołania: 19 125 zł
Cena oszacowania: 25 500 zł
Wadium: 2 550 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3, Bochnia,  32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KMP 29/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Damienice,  32-700 Bochnia, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA) prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 891/2 o powierzchni 0,65 ha położona w miejscowości Damienice gmina Bochnia, posiada nieregularny kształt. Zachodnia część działki kształtem przypomina prostokąt z wyciętym północno-wschodnim narożnikiem, ukształtowanie terenu płaskie. Środkowa oraz wschodnia część działki o nieregularnym kształcie, miejscami bardzo wąska, teren pofałdowany, przez wschodnią część działki przechodzi skarpa. Teren biologicznie czynne porośnięty wysoką trawą oraz niepielęgnowaną zielenią, drzewami i krzewami, nieogrodzony. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, zmienioną uchwałą nr XXX/237/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 lutego 2010r. oraz uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 stycznia 2015 r przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami : R1 – tereny rolne, ZN – tereny korytarzy ekologicznych. Ponadto działka znajduje się w terenach zmeliorowanych, znaczna część działki znajduje się na obszarze podmokłym o bezodpływowym, centralna część działki położona jest w strefie terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi.

 

Suma oszacowania wynosi 25 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 550,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
21.04.2022 11:00 - 11:15Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Niepołomice, Pleska Sadyba (małopolskie). Działka numer: 2220/48

Pleska Sadyba, 32-005, Niepołomice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł

Grunt w miejscowości Zakopane, Jana Kasprowicza (małopolskie). Działka numer: 113/1

Jana Kasprowicza, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 530 672 zł
Cena oszacowania: 707 563 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chrzanów, Kolonia Stella 45 (małopolskie)

Kolonia Stella 45, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 1 269 327 zł
Cena oszacowania: 1 692 437 zł