Dodano dnia: 2022-01-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Damiany, Damiany (świętokrzyskie). Działki numer: 38/3, 38/1, 17/6, 17/5

Damiany, 29-130, Damiany, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-10
Sygnatura: KM 51/19
Obszar działki: 0,3300 ha
Cena wywołania: 6 892 zł
Cena oszacowania: 9 190 zł
Wadium: 919 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Adrian Bakalarz

Kancelaria Komornicza, Księdza Biskupa Jaworskiego 1, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa

tel. 413136991 / fax.

Sygnatura: KM 51/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Adrian Bakalarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Damiany, 29-130 Moskorzew , dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych 38/3, 38/1, 17/6, 17/5 o powierzchni 0,3300 HA położona Damiany gmina Moskorzew. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą nr KW: KI1W/xxxxxxxx/7. Nieruchomości objęte przedmiotem wyceny położone są w obrębie Damiany w gminie Moskorzew. Działka gruntu ozn. nr 17/5 o pow. 0,0800 ha położona w obrębie Damiany, gmina Moskorzew stanowi teren leśny. Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o kształcie wydłużonym w zarysie prostokątnym o szerokości niewiele ponad 3 m i długości około 260 mb. Działka bez składników budowalnych, nieuzbrojona. Działka gruntu ozn. nr 17/6 o pow. 0,0300 ha położona w obrębie Damiany, gmina Moskorzew stanowi teren leśny. Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o kształcie wydłużonym w zarysie prostokątnym o szerokości niewiele ponad 3 m i długości około 95 m. Działka bez składników budowalnych, nieuzbrojona. Działka gruntu ozn. nr 38/1 o pow. 0,1700 ha położona w obrębie Damiany, gmina Moskorzew stanowi teren leśny. Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o kształcie wydłużonym w zarysie prostokątnym o szerokości niewiele ponad 6,5 m i długości około 255 mb. Działka bez składników budowalnych, nieuzbrojona. Działka gruntu ozn. nr 38/3 o pow. 0,0500 ha położona w obrębie Damiany, gmina Moskorzew stanowi teren leśny. Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o kształcie wydłużonym w zarysie prostokątnym o szerokości około 6 m i długości około 83 mb. Działka bez składników budowalnych, nieuzbrojona. Suma oszacowania łącznie wszystkich działek wynosi 9 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 892,50 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 919,00 zł. Suma oszacowania działki nr 17/5 wynosi 1 614,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 210,50 zł.(trzy czwarte sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 161,40 zł. Suma oszacowania działki nr 17/6 wynosi 523,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 392,25 zł.(trzy czwarte sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52,30 zł. Suma oszacowania działki nr 38/1 wynosi 5 692,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 4 269,00 zł.(trzy czwarte sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 569,20 zł. Suma oszacowania działki nr 38/3 wynosi 1 361,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 020,75 zł.(trzy czwarte sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136,10 zł.

Suma oszacowania wynosi 9 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 892,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 919,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 77 1600 1462 1821 6519 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Włoszczowie, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych  od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 

 

 

 

Komornik Sądowy

Adrian Bakalarz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Owczary, Owczary (świętokrzyskie)

Owczary, 28-100, Owczary, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-24
Cena wywołania: 27 902 zł
Cena oszacowania: 37 202 zł

Grunt w miejscowości Gałkowice Kolonia, Gałkowice Kolonia (świętokrzyskie). Działka numer: 52

Gałkowice Kolonia, 27-620, Gałkowice Kolonia, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-29
Cena wywołania: 231 432 zł
Cena oszacowania: 308 576 zł

Grunt w miejscowości Trzciniec, Trzciniec (świętokrzyskie). Działki numer: 236, 902, 246/1

Trzciniec, 28-362, Trzciniec, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 315 016 zł
Cena oszacowania: 472 524 zł