Dodano dnia: 2022-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Damianowo, Damianowo (dolnośląskie). Działka numer: 63

Damianowo, 55-340, Damianowo, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-09
Obszar działki: 1,5100 ha
Cena wywołania: 66 975 zł
Cena oszacowania: 89 300 zł
Wadium: 8 930 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Michał Suchcicki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze przy ul. Klasztornej 5, w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 63 o powierzchni 1,51ha, położonej w miejscowości Damianowo, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/xxxxxxxx/2. Nieruchomość stanowi własność dłużnika **** ******** położona jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym – tereny rolnicze
Suma oszacowania wynosi 89 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 975,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP S.A I O. Centrum w Legnicy 18 1020 3017 0000 2902 0113 3354   
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:00  do godz. 15:00  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Jaworze przy ul. Klasztorna 5 w pok. nr 26  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

                                                                               Komornik Sądowy
                                                                                Michał Suchcicki

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wolności 17A/5 (dolnośląskie)

Wolności 17A/5, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 103 294 zł
Cena oszacowania: 137 725 zł

Mieszkanie w miejscowości Boguszów-Gorce, 1 Maja 29/7 (dolnośląskie)

1 Maja 29/7, 58-370, Boguszów-Gorce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 57 075 zł
Cena oszacowania: 76 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Piechowice, Pakoszowska 2/7 (dolnośląskie)

Pakoszowska 2/7, 58-573, Piechowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 138 053 zł
Cena oszacowania: 184 070 zł