Dodano dnia: 2022-03-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dalki, Osiedle Skalne (wielkopolskie). Działka numer: 40/12

Osiedle Skalne, 62-200, Dalki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  KM 2463/10
Obszar działki: 0,1037 ha
Cena wywołania: 51 300 zł
Cena oszacowania: 68 400 zł
Wadium: 6 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 2463/10

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 10 budynek B, sala nr 49 62-200 Gniezno odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Osiedle Skalne ,Dalki,  62-200 Gniezno, dla której SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
niezabudowana działka numer 40/12 o łącznej powierzchni 0.1037 ha. Działka jest nieogrodzona, częściowo uzbrojona. Do działki doprowadzona jest tylko energia zaś pozostałe media - woda, światłowód i gaz ziemny znajdują się w pasie drogowym przylegającym do nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 68 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 51 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 840,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 23-03-2022 o godzinie 10:00

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radolin, Radolin 56 (wielkopolskie)

Radolin, 64-904, Radolin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 214 875 zł
Cena oszacowania: 286 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Rawicz, Czarnieckiego 1/9 (wielkopolskie)

Czarnieckiego 1/9, 63-900, Rawicz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 233 555 zł
Cena oszacowania: 311 407 zł

Mieszkanie w miejscowości Przebędowo, Przebędowo 14/3 (wielkopolskie)

Przebędowo 14/3, 62-095, Przebędowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 90 825 zł
Cena oszacowania: 121 100 zł