Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrówka Wielka, Główna 17 (łódzkie). Działka numer: 634/8

Główna 17, 95-100, Dąbrówka Wielka, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-28
Sygnatura:  KM 1193/19
Obszar działki: 0,0422 ha
Cena wywołania: 15 225 zł
Cena oszacowania: 20 300 zł
Wadium: 2 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Tomasz Banach

Kancelaria Komornicza, Długa 44/46, Zgierz,  95-100 Zgierz

tel. 42 716 05 05 / fax. 

Sygnatura: KM 1193/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Banach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XI,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Główna 17,Dąbrówka Wielka,  95-100 Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierzprowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu (grunty orne) nr 634/8 o powierzchni 0,0422 ha, położona w miejscowości Dąbrówka Wielka, ul. Główna 17, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1G/xxxxxxxx/5

Suma oszacowania wynosi 20 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100  Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Banach

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś (łódzkie)

Nowa Wieś, 99-220, Nowa Wieś, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 154 688 zł
Cena oszacowania: 206 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Radomsko, Jagiellońska 13/40 (łódzkie)

Jagiellońska 13/40, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 108 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł

Dom w miejscowości Grabów, Krośniewicka 10C (łódzkie). Działka numer: 89/4

Krośniewicka 10C, 99-150, Grabów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 370 500 zł
Cena oszacowania: 494 000 zł