Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrówka Nowa, Dąbrówka Nowa (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 104/2

Dąbrówka Nowa, 86-014, Dąbrówka Nowa, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  Km 1434/18
Obszar działki: 2,6383 ha
Cena wywołania: 47 250 zł
Cena oszacowania: 63 000 zł
Wadium: 6 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią

Tadeusz Matusiak

Kancelaria Komornicza, Młyńska 12 A, Nakło nad Notecią,  89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 05 77 / fax. 52 386 05 77

Sygnatura: Km 1434/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z siedzibą przy Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój 108,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Dąbrówka Nowa,  86-014 Sicienko, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Sądowa 3, Nakło n.Notecią, 89-100 Nakło n.Notecią)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 104/2 o pow. 2,6383 ha. Działka nr 104/2 to grunt leśny. Kształt nieokreślony, w miarę regularny, o froncie od południa szerokości ok. 160 m przy asfaltowej drodze gminnej w kierunku Osówca i rozciąga się w kierunku północno-wschodnim na 180-200 m. Parcela jest pochyła w kierunku południowym (w kierunku drogi). Działka jest nieogrodzona, prawie w całości porośnięta lasem sosnowym. Wschodnią granicę działki stanowi rów z płynącą wodą. Suma oszacowania oraz cena wywołania dotyczą udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części danej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Nakło nad Notecią, 89-100  Nakło nad Notecią.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tadeusz Matusiak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Głowackiego 41/76 (kujawsko-pomorskie)

Głowackiego 41/76, 85-717, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 50 837 zł
Cena oszacowania: 67 783 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Karbowo, Wczasowa 42 (kujawsko-pomorskie)

Wczasowa 42, 87-300, Karbowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 2 310 863 zł
Cena oszacowania: 3 081 150 zł

Grunt w miejscowości Przyny, Przyny (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 57/1, 375, 42

Przyny, 86-170, Przyny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 427 500 zł
Cena oszacowania: 570 000 zł