Dodano dnia: 2022-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleksandra Puszkina (śląskie). Działka numer: 5250

Aleksandra Puszkina, 41-330, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Sygnatura:  Km 175/19
Obszar działki: 0,1392 ha
Cena wywołania: 94 875 zł
Cena oszacowania: 126 500 zł
Wadium: 12 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kazimierz Jarosław Siara

Kancelaria Komornicza, Graniczna 49d, Dąbrowa Górnicza,  41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 606 337 173 / fax. 

Sygnatura: Km 175/19




OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 214,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest ** ** położonego przy ul. Puszkina , 42-530 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 126 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank SA 10160014621862818520000003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300  Dąbrowa Górnicza.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Kazimierz Jarosław Siara

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Olszowa 8 (śląskie). Działka numer: 829

Olszowa 8, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 124 500 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Grunt w miejscowości Dąbrowa Górnicza, 40 - Lecia 0 (śląskie). Działka numer: 267/21

40 - Lecia 0, 42-520, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 288 600 zł
Cena oszacowania: 384 800 zł

Grunt w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Puszkina 70 (śląskie)

Aleksandra Puszkina 70, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 61 875 zł
Cena oszacowania: 82 500 zł