Dodano dnia: 2022-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa (śląskie). Działki numer: 97/3, 97/4, 97/6, 97/8

Dąbrowa, 42-110, Dąbrowa, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-22
Sygnatura: Km 498/21
Obszar działki: 3,0971 ha
Cena wywołania: 604 050 zł
Cena oszacowania: 805 400 zł
Wadium: 80 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Mariusz Grabowski

Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 6/14, Częstochowa, 42-217 Częstochowa

tel. 34 365 66 80 / fax. 34 365 66 80

Sygnatura: Km 498/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy DĄBROWA 13,DĄBROWA 13, 42-110 POPÓW, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ2C/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 805 400,00 zł, cena oszacowania każdego z udziałów wynosi 402 700,00 zł . Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi dla całej nieruchomości 536.933,33 zł , cena wywołania dla każdego z udziałów wynosi 268.466,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 540,00 zł ( dla udziału 40 270,00 zł ) . Rękojmia powinna być złożona w oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komorniczej : PKO BANK POLSKI O/ CZĘSTOCHOWA 30 1020 1664 0000 3602 0133 2402 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. [TYTUŁEM do XV Co 471/21]

Suma oszacowania wynosi 805 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 604 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2 w Częstochowie 30 1020 1664 0000 3602 0133 2402.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Grabowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dąbrowa, Dąbrowa 12A (śląskie). Działka numer: 60/4

Dąbrowa 12A, 42-110, Dąbrowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 364 570 zł
Cena oszacowania: 486 093 zł