Dodano dnia: 2021-11-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Dąbie, Dąbie (lubuskie). Działka numer: 798

Dąbie, 66-615, Dąbie, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  Kmp 45/20
Obszar działki: 0,8600 ha
Cena wywołania: 12 975 zł
Cena oszacowania: 17 300 zł
Wadium: 1 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Kmp 45/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ********** położonej przy  , 66-600 POŁUPIN, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim (adres: ul. ul.Piastów 10 L, Krosno Odrz, 66-600 Krosno Odrz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka rolna nr 798 o pow. 0,8600 ha położona we wsi Połupin gmina Dąbie

Suma oszacowania wynosi 17 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I O/KROSNO ODRZ. 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Robert Hański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bojadła, Sulechowska 12 (lubuskie). Działka numer: 189/2

Sulechowska 12, 66-130, Bojadła, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 168 750 zł
Cena oszacowania: 225 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Ignacego Krasickiego 39/6 (lubuskie)

Ignacego Krasickiego 39/6, 65-512, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 204 150 zł
Cena oszacowania: 272 200 zł

Dom w miejscowości Zwierzyn, Wojska Polskiego 1A (lubuskie). Działka numer: 222/4

Wojska Polskiego 1A, 66-542, Zwierzyn, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 292 250 zł
Cena oszacowania: 1 723 000 zł