Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czystochleb, Czystochleb (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 158/14, 158/11, 158/18, 158/16

Czystochleb, 87-200, Czystochleb, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-22
Sygnatura: Km 1934/19
Obszar działki: 0,5977 ha
Cena wywołania: 64 500 zł
Cena oszacowania: 86 000 zł
Wadium: 8 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie

Mariusz Brygin

Kancelaria Komornicza w  Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 35/2

tel. 566871650 / fax. 566871650

Sygnatura: Km 1934/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2022 o godz. 10:15  w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mieszczącego  się przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno, w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości własnością dłużnika **** ******** położonej przy ,Czystochleb, 87-200 Wąbrzeźno, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działki nr : 158/11, 158/14, 158/16, 158/18 o łącznej pow. 0,5977 HA Działki nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej jest przez działkę gminną (158/8) Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: elektrycznej i wodociągowej. Na nieruchomości znajduje się staw, ogródek warzywny, część ogrodzenia do nieruchomości sąsiedniej, wiata z budą dla psa, garaże blaszane oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługująca nieruchomość sąsiednią. Określenie wartości : -ogrodzenie na działce nr 158/11 i 158/14 - 14.000 zł. -przydomowa oczyszczalnia ścieków - 9.000 zł. - wartość rynkowa gruntu - 63.000 zł. Suma: 86.000 zł.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg   na konto depozytowe:
Sądu Okręgowego w Toruniu   nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń) (wpłat można dokonywać  wyłącznie poprzez rachunek bankowy,od dnia   01-01-2015r.  wpłaty nie są realizowane w kasach sądu)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:
Osoby pozostające w związku  małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć  nieruchomość  na licytacji komorniczej  obowiązane są  zgłosić się  na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem  małżonka  do nabycia  licytowanej nieruchomości,  upoważnienie powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 Zgodnie z treścią art.37 par.1  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
Zgodnie z art. 977.  k.p.c.  pełnomocnictwo do udziału w licytacji  powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Komornik Sądowy

 

Mariusz Brygin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mszano, Mszano (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 199/4

Mszano, 86-141, Mszano, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 504 715 zł
Cena oszacowania: 719 524 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Koszarowa 16/2 (kujawsko-pomorskie)

Koszarowa 16/2, 85-324, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 160 000 zł
Cena oszacowania: 240 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Grupa, Libeckiego 5/27 (kujawsko-pomorskie)

Libeckiego 5/27, 86-134, Grupa, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 135 188 zł
Cena oszacowania: 180 251 zł