Dodano dnia: 2022-06-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czeszów, Czeszów (dolnośląskie). Działka numer: 248/2

Czeszów, 55-106, Czeszów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Sygnatura:  Km 1833/21
Obszar działki: 0,3021 ha
Cena wywołania: 9 675 zł
Cena oszacowania: 12 900 zł
Wadium: 1 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Musialska

Kancelaria Komornicza, Wincentego Witosa 14,  Trzebnica,   55-100 Trzebnica

tel. 71 310-99-62 / fax. 

Sygnatura: Km 1833/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Czeszów,  55-106 Zawonia , dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,3021 ha - położona w otoczeniu terenów rolnych, leśnych oraz stawów i zabudowy zagrodowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 12 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Musialska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Czeszów, Złotowska 1 (dolnośląskie). Działka numer: 597/2

Złotowska 1, 55-106, Czeszów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 79 071 zł
Cena oszacowania: 105 428 zł