Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czerwonki, Czerwonki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 200/10

Czerwonki, 11-700, Czerwonki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura:  GKm 44/20
Obszar działki: 0,3493 ha
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł
Wadium: 25 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo,  11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

Sygnatura: GKm 44/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/xxxxxxxx/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 lutego 2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 200/10 o powierzchni 0,3493 ha, zabudowaną domkiem letniskowym o konstrukcji drewnianej o powierzchni łącznej 37,18 m2, drugim mniejszym domkiem letniskowym o kostrukcji drewnianej o łącznej powierzchni 26,89 m2, drewnianym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 7,61 m2 oraz drewnainym suchym WC, należącej do dłużnika **** ******** położonej w Probarku gm. Mrągowo, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/xxxxxxxx/9

Suma oszacowania wynosi 252.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189.000 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.200 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub uiszczona na konto komornika numer: 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Popowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jakunowo, Jakunowo 3/3E (warmińsko-mazurskie)

Jakunowo 3/3E, 11-600, Jakunowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-05
Cena wywołania: 82 393 zł
Cena oszacowania: 123 590 zł

Grunt w miejscowości Zielonka, Zielonka (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 207/36

Zielonka, 12-100, Zielonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 35 175 zł
Cena oszacowania: 46 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Iława, Franciszka Smolki 4/20 (warmińsko-mazurskie)

Franciszka Smolki 4/20, 14-200, Iława, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 168 667 zł
Cena oszacowania: 253 000 zł