Dodano dnia: 2022-01-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czerwonki, Czerwonki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 195/6

Czerwonki, 11-700, Czerwonki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura:  GKm 44/20
Obszar działki: 5,5723 ha
Cena wywołania: 122 250 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł
Wadium: 16 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo,  11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

Sygnatura: GKm 44/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/xxxxxxxx/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 lutego 2022r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/6 o powierzchni 5,5723 ha  należącej do dłużnika **** ******** położonej: Probark, gm. Mrągowo, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/xxxxxxxx/1

Suma oszacowania wynosi 163 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  122 250 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 300 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź też uiszczona na konto komornika numer: 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15 oraz przeglądać w  kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Popowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Miłomłyn, Miłomłyn (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 65/24, 65/25

Miłomłyn, 14-140, Miłomłyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 846 zł
Cena oszacowania: 2 769 zł

Dom w miejscowości Stożne, Stożne 78 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 152/5

Stożne 78, 19-420, Stożne, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 312 000 zł
Cena oszacowania: 468 000 zł

Grunt w miejscowości Purda, Purda (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 292

Purda, 11-030, Purda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 108 720 zł
Cena oszacowania: 144 960 zł