Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czerwonka, Czerwonka (podlaskie). Działki numer: 128/7, 128/8

Czerwonka, 16-411, Czerwonka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura: MM Km 358/18
Obszar działki: 0,6074 ha
Cena wywołania: 41 100 zł
Cena oszacowania: 111 100 zł
Wadium: 11 110 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

 

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 875662470 / fax. 875662470

Sygnatura: MM Km 358/18

 

                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 maja 2022 roku, o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się I licytacja:

działki o numerze 128/7 o powierzchni 0,5856 ha wchodzącej w skład nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonka (obręb 0008 Czerwonka), gmina Szypliszki, powiat suwalski, województwo podlaskie. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr SU1S/xxxxxxxx/3. Powyższa nieruchomość stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Przebrodzie.

Wartość szacunkowa w/w działki stanowi kwotę 54 800,00 zł.
Cena wywołania 41 100,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 5 480,00 zł.

działki o numerze 128/8 o powierzchni 0,6074 ha wchodzącej w skład nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonka (obręb 0008 Czerwonka), gmina Szypliszki, powiat suwalski, województwo podlaskie. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr SU1S/xxxxxxxx/3. Powyższa nieruchomość stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Przebrodzie.

Wartość szacunkowa w/w działki stanowi kwotę 56 300,00 zł.
Cena wywołania 42 225,00 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 5 630,00 zł.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 10 maja 2022 roku, o godz. 09:00.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

 

Komornik Sądowy Marta Milewska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Czerwonka, Czerwonka (podlaskie). Działka numer: 128/14

Czerwonka, 16-411, Czerwonka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 78 133 zł
Cena oszacowania: 117 200 zł