Dodano dnia: 2022-01-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, Spokojna (śląskie). Działka numer: 1507/38

Spokojna, 44-230, Czuchów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura: KM 952/18
Obszar działki: 0,0677 ha
Cena wywołania: 34 725 zł
Cena oszacowania: 46 300 zł
Wadium: 4 630 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Krzysztof Dzida

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 3, Rybnik, 44-203 Rybnik

tel. 324308925 / fax. 324308925

Sygnatura: KM 952/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Dzida na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 33, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Topolowa ,Czuchów, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1507/38 o powierzchni 677 m2 jest usytuowana w II linii zabudowy od ul. Topolowej, w miejscowości Czuchów, w północnej części gminy Czerwionka-Leszczyny, w odległości około 4 km od zjazdu na autostradę A1. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntowej, niezabudowanej, o regularnym, prostokątnym kształcie i płaskim terenie. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, nieutwardzona, stanowi ogród przydomowy dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Topolowej 6. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Nieruchomość jest nieuzbrojona. W sąsiedztwie dostępne są sieci uzbrojenia: wodociąg, linia elektryczna, kanalizacja sanitarna, telefoniczna. Nieruchomość nie posiada fizycznego i prawnego dostępu do drogi publicznej, znajduje się na terenach górniczych.

Suma oszacowania wynosi 46 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul.Wieniawskiego 3 54 1050 1344 1000 0090 7699 3832.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
01.03.2022 14:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: Plac M. Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Dzida

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Józefa Mireckiego 20A/1 (śląskie)

Józefa Mireckiego 20A/1, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 341 142 zł
Cena oszacowania: 454 856 zł

Grunt w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska (śląskie). Działka numer: 536/40

Pszczyńska, 44-225, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 200 783 zł
Cena oszacowania: 267 710 zł

Grunt w miejscowości Częstochowa, Sobuczyna (śląskie). Działka numer: 37

Sobuczyna, 42-271, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 18 975 zł
Cena oszacowania: 25 300 zł