Dodano dnia: 2022-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czeladź, ul. Przełajska; ul. Jagodowa (śląskie). Działki numer: 40/7, 40/8, 41/2, 40/4, 41/5, 41/6

ul. Przełajska; ul. Jagodowa, 41-250, Czeladź, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura:  Km 391/21
Obszar działki: 0,1308 ha
Cena wywołania: 520 500 zł
Cena oszacowania: 694 000 zł
Wadium: 69 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Przemysław Wojnowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 2, Czeladź,  41-250 Czeladź

tel. 32 307-43-33 / fax. 

Sygnatura: Km 391/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Wojnowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 107,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ********** ***********, ******* ********* położonej przy Przełajska;Jagodowa , 41-250 Czeladź, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie (adres: ul. ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 694 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 520 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 74105012301000009031097521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Wojnowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Czeladź, Legionów 39 (śląskie). Działka numer: 4/34

Legionów 39, 41-250, Czeladź, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 88 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł