Dodano dnia: 2022-04-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Szwajcarska Dolina (śląskie). Działka numer: 3480/39

Szwajcarska Dolina, 43-500, Czechowice-Dziedzice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-06-29
Sygnatura:  Km 295/21
Obszar działki: 0,1012 ha
Cena wywołania: 80 348 zł
Cena oszacowania: 107 131 zł
Wadium: 10 714 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Wojciech Zawada

Kancelaria Komornicza, Legionów 83, Czechowice-Dziedzice,  43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 606647339 / fax. 

Sygnatura: Km 295/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Szwajcarska Dolina , 43-502 Czechowice-Dziedzice, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie (adres: ul. Bogedaina 14/43-200, Pszczyna, 43-200 Pszczyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Szwajcarska Dolina w skład której wchodzi parcela nr pgr. 3480/22 o powierzchni 2112 m2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/xxxxxxxx/3. Po dokonaniu wszczęcia egzekucji i zajęciu nieruchomości, a następnie sporządzeniu protokołu opisu i oszacowania dłużnik dokonał podziału i fizycznego wydzielenia swojego udziału, któremu nadano nowy nr pgr 3480/39 o pow.0,1012 ha. Ponadto Sąd utworzył nową księgę wieczystą dla drugiego udziału. Zgodnie z art. 930 § 1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie.

 

Suma oszacowania wynosi 107 131,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 348,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 713,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 44 1600 1462 1837 5138 2000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Zawada

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Wodna 23 (śląskie). Działka numer: 322/13

Wodna 23, 43-500, Czechowice-Dziedzice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 89 018 zł
Cena oszacowania: 118 691 zł

Mieszkanie w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Górnicza 71/3 (śląskie)

Górnicza 71/3, 43-500, Czechowice-Dziedzice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 48 422 zł
Cena oszacowania: 72 633 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Czechowice-Dziedzice, Junacka (śląskie)

Junacka, 43-502, Czechowice-Dziedzice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 891 858 zł
Cena oszacowania: 1 189 145 zł