Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Czartowiec, Czartowiec (lubelskie). Działki numer: 205/1, 206/3, 381/2, 381/3

Czartowiec, 22-630, Czartowiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura:  KM 1097/18
Obszar działki: 2,1099 ha
Cena wywołania: 83 171 zł
Cena oszacowania: 110 895 zł
Wadium: 11 090 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

EWA KASPROWICZ

Kancelaria Komornicza, LWOWSKA 53A, Tomaszów Lubelski,  22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 846005416 / fax. 

Sygnatura: KM 1097/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim EWA KASPROWICZ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy LWOWSKA 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój sala nr IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest . położonej przy  ,Czartowiec,  22-630 Tyszowce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim (adres: ul. Lwowska 55/22-600, Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelskiprowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1T/xxxxxxxx/5, ZA1T/xxxxxxxx/2 .
Opis nieruchomości:
1. Nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ZA1T/xxxxxxxx/5 składającej się z działek: - niezabudowana działka gruntu o nr 205/1, o powierzchni 1,2279 ha położona w miejscowości Czartowiec -suma oszacowania 43.407,00 zł , cena wywołania 32.555,25zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 4.340 ,70 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 206/3, o powierzchni 0,5539 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 19.581,00 zł, cena wywołania 14.685,75 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 1.958,10 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 381/2, o powierzchni 0,2766 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 1.630,00zł, cena wywołania 1.222,50 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 163,00 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 381/3, o powierzchni 0,0515 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 303,00zł, cena wywołania 227.25 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 30,30 zł. 2. Nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KW ZA1T/xxxxxxxx/2 składającej się z działek: - niezabudowana działka gruntu o nr 321/5, o powierzchni 0,5098 ha położona w miejscowości Czartowiec -suma oszacowania 18.895,00 zł , cena wywołania 14.171.25 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 1.889,50 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 259/6, o powierzchni 0,0443 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 261,00 zł, cena wywołania 195,75 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 26,10 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 259/12, o powierzchni 0,0788 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 464,00 zł, cena wywołania 348,00 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 46,40 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 82/3, o powierzchni 0,5222 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 19.355,00 zł, cena wywołania 14.516.25 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 1.935,50 zł. - niezabudowana działka gruntu o nr 165, o powierzchni 0,2139 ha położona w miejscowości Czartowiec - suma oszacowania 6.999,00 zł, cena wywołania 5.249,25 zł (trzy czwarte ceny oszacowania), wysokość rękojmi 699,90 zł.

Suma oszacowania wynosi 110 895,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 171,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 089,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Zamościu 30 1020 5356 0000 1102 0139 1358.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. LWOWSKA 55, Tomaszów Lubelski, 22-600  Tomaszów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

EWA KASPROWICZ

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, 1 Maja 15A/2 (lubelskie)

1 Maja 15A/2, 20-410, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 129 000 zł
Cena oszacowania: 172 000 zł

Dom w miejscowości Kroczew, Słoneczna 67 (lubelskie). Działka numer: 388

Słoneczna 67, 08-500, Kroczew, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 153 333 zł
Cena oszacowania: 230 000 zł

Grunt w miejscowości Błażek, Błażek (lubelskie). Działki numer: 19, 1067, 1871, 1873, 1878, 1870, 1874, 977/1, 977/2

Błażek, 23-310, Błażek, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-09-16
Cena wywołania: 84 750 zł
Cena oszacowania: 113 000 zł