Dodano dnia: 2022-02-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Cybulice Małe, Cybulice Małe (mazowieckie). Działki numer: 10/181, 10/182

Cybulice Małe, 05-152, Cybulice Małe, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Km 787/21, KM 627/21
Obszar działki: 9,9372 ha
Cena wywołania: 588 933 zł
Cena oszacowania: 883 400 zł
Wadium: 88 340 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski

Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax. 

Sygnatura: Km 787/21, KM 627/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** położonej przy Cybulice Małe b/n,Cybulice Małe,  05-152 Czosnów, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chemików 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. ew. nr 10/181 (o pow. 8,9218 ha) i 10/182 (o pow. 1,0147 ha) o łącznej powierzchni 9,9365 ha z obrębu 0009 położona w miejscowości Cybulice Małe, gm. Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne. Na dzień wizji częściowo użytkowana jako łąka, częściowo ugorowana.

Suma oszacowania wynosi 883 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 588 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 1240 3480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Gierszewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Cybulice Małe, Cybulice Małe (mazowieckie). Działka numer: 163

Cybulice Małe, 05-152, Cybulice Małe, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 256 935 zł
Cena oszacowania: 342 580 zł