Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Cybulice Duże, Polna 14 (mazowieckie). Działka numer: 181/3

Polna 14, 05-152, Cybulice Duże, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Obszar działki: 0,7751 ha
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł
Wadium: 14 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski Zastępca Dariusz Adamkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-04-2021r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. 05-100 Nowy Dwór Maz., Słowackiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 181/3 w miejscowości Cybulice Duże w okolicy ulicy Polnej, gm. Czosnów 05-152, powiat nowodworski, województwo mazowieckie należącej do dłużnika: *** **, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1N/xxxxxxxx/8.  
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA  07 16001462 1020 5326 2000 0002  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.Słowackiego 19     akta postępowania egzekucyjnego 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
Andrzej Leśniewski
Zastępca Dariusz Adamkowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kobyłka, Zaciszna 5 (mazowieckie). Działki numer: 242, 243

Zaciszna 5, 05-230, Kobyłka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-28
e-licytacja
Cena wywołania: 2 231 656 zł
Cena oszacowania: 2 975 541 zł

Mieszkanie w miejscowości Legionowo, Juliusza Słowackiego 25/33 (mazowieckie)

Juliusza Słowackiego 25/33, 05-120, Legionowo, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-27
Cena wywołania: 203 550 zł
Cena oszacowania: 271 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Falenty, Zygmunta Opackiego 40/10 (mazowieckie)

Zygmunta Opackiego 40/10, 05-090, Falenty, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-31
e-licytacja
Cena wywołania: 338 625 zł
Cena oszacowania: 451 500 zł