Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Cybulice Duże, Polna (mazowieckie). Działka numer: 181/1

Polna, 05-152, Cybulice Duże, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Obszar działki: 0,0415 ha
Cena wywołania: 750 zł
Cena oszacowania: 1 000 zł
Wadium: 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1N/xxxxxxxx/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski Zastępca Dariusz Adamkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-04-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Maz. 05-100 Nowy Dwór Maz., Słowackiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej udział 1/2 w prawie własności nieruchomości nr KW WA1N/xxxxxxxx/8 - działka ewidencyjnej nr 181/1 o powierzchni 415m2, udział należący do dłużnika **** ******** położona: w miejscowości Cybulice Duże w okolicy ulicy Polnej, gm. Czosnów 05-152, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, dla której  Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   nr KW WA1N/xxxxxxxx/8.
Suma oszacowania wynosi 1 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA  07 16001462 1020 5326 2000 0002  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.Słowackiego 19     akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.  

 Komornik Sądowy
Andrzej Leśniewski
Zastępca Dariusz Adamkowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płock, Parcele 32 (mazowieckie). Działka numer: 2519/8

Parcele 32, 09-408, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 416 667 zł
Cena oszacowania: 625 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Ząbki, Marszałka Józefa Piłsudskiego 32E (mazowieckie)

Marszałka Józefa Piłsudskiego 32E, 05-091, Ząbki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 4 713 514 zł
Cena oszacowania: 6 284 685 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Opoczyńska 2A/1 (mazowieckie)

Opoczyńska 2A/1, 02-526, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 1 169 250 zł
Cena oszacowania: 1 559 000 zł