Dodano dnia: 2022-03-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Cieszyn, ul. Wielkopolska (wielkopolskie). Działka numer: 500/2

ul. Wielkopolska, 63-435, Cieszyn, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura:  Km 659/14
Obszar działki: 0,6800 ha
Cena wywołania: 97 500 zł
Cena oszacowania: 130 000 zł
Wadium: 13 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Szalonka

Kancelaria Komornicza, ul.Kompałły 3A, Ostrów Wlkp,  63-400 Ostrów Wlkp

tel. 62 5917403 / fax. 62 5917403

Sygnatura: Km 659/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul.Sądowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp, pokój 73,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ******** położonej przy  ,Cieszyn,  63-435 Sośnie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Sądowa 2, Ostrów Wlkp, 63-400 Ostrów Wlkp)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR Centrala 24 2490 0005 0000 4510 9273 4240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul.Sądowa 1, Ostrów Wlkp, 63-400  Ostrów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Szalonka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kliny, Miła 12 (wielkopolskie). Działka numer: 23/7

Miła 12, 62-004, Kliny, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 596 400 zł
Cena oszacowania: 795 200 zł

Grunt w miejscowości Drawsko, Drawsko (wielkopolskie). Działka numer: 10

Drawsko, 64-733, Drawsko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 519 000 zł
Cena oszacowania: 692 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Przebędowo, Przebędowo 14/3 (wielkopolskie)

Przebędowo 14/3, 62-095, Przebędowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 90 825 zł
Cena oszacowania: 121 100 zł