Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Ciernie, Ciernie (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 28, 3/9, 3/10

Ciernie, 19-311, Ciernie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura: Km 2400/18
Obszar działki: 10,8988 ha
Cena wywołania: 510 000 zł
Cena oszacowania: 680 000 zł
Wadium: 68 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Adam Karol Jabłoński

Kancelaria Komornicza, ul. 3 Maja 9, Ełk, 19-300 Ełk

tel. 87 621 52 52 / fax.

Sygnatura: Km 2400/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Karol Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Guty Rożyńskie, 19-335 Prostki , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 680 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 510 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 25 1020 3541 0000 5902 0227 9081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Adam Karol Jabłoński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostróda, Juliusza Słowackiego 14A/2 (warmińsko-mazurskie)

Juliusza Słowackiego 14A/2, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 64 425 zł
Cena oszacowania: 85 900 zł

Dom w miejscowości Mikołajki, Kolejowa 8 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 230/4

Kolejowa 8, 11-730, Mikołajki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 306 225 zł
Cena oszacowania: 409 zł

Mieszkanie w miejscowości Frombork, Osiedle Słoneczne 8A/8 (warmińsko-mazurskie)

Osiedle Słoneczne 8A/8, 14-530, Frombork, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł