Dodano dnia: 2022-07-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Chrzanów, Świętokrzyska (małopolskie). Działka numer: 3664/2

Świętokrzyska, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-09-27
Sygnatura:  KM 965/20
Obszar działki: 0,0284 ha
Cena wywołania: 21 334 zł
Cena oszacowania: 42 669 zł
Wadium: 4 267 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7,  Chrzanów,   32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KM 965/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika  odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  Świętokrzyska , 32-500 Chrzanów, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje działkę nr 3664/2, położoną przy ul. Świętokrzyskiej w  Chrzanowie gmina Chrzanów, objętą księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie o numerze KR1C/xxxxxxxx/3. Działka nr 3664/2 posiada powierzchnię 0,0284 ha, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, położona jest w obszarze rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych (strefa ochrony konserwatorskiej B-pośrednia ochrona konserwatorska).

 

Suma oszacowania wynosi 42 669,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 21 334,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 266,90 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.09.2022 13:00 - 13:30Zgodnie z art. 867 1 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Henryka Bednorz-Godyń

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Chrzanów, Działkowa (małopolskie). Działka numer: 1701/2

Działkowa, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 39 975 zł
Cena oszacowania: 53 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Chrzanów, 3 Maja 4/6 (małopolskie)

3 Maja 4/6, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 226 222 zł
Cena oszacowania: 301 630 zł

Mieszkanie w miejscowości Chrzanów, Puchalskiego 4/25 (małopolskie)

Puchalskiego 4/25, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 27 537 zł
Cena oszacowania: 36 717 zł