Dodano dnia: 2023-11-15

Grunt w miejscowości Chruszczewo, działki ewidencyjne 110/2 i 199/3 (mazowieckie). Działki numer: 110/2, 199/3

działki ewidencyjne 110/2 i 199/3, 06-400, Chruszczewo, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-07
Sygnatura: KM 2804/15
Obszar działki: 0,3385 ha
Cena wywołania: 93 600 zł
Cena oszacowania: 124 800 zł
Wadium: 12 480 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ciechanowie

Małgorzata Łepek

Kancelaria Komornicza, Plac Kościuszki 13,  Ciechanów,   06-400 Ciechanów

tel. 23-672-18-23 / fax. 23-672-18-23

Sygnatura: KM 2804/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie nr 1 podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2804/15 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy  działki ewidencyjne 110/2 i 199/3 xx,Chruszczewo,  06-400 Ciechanów, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Stanisława Mikołajczyka 5, Ciechanów, 06-400 Ciechanów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne nr: 110/2, 199/3 o łącznej powierzchni 0,3385 ha, położona w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PL1C/xxxxxxxx/1. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych, graniczących ze sobą, tworzących łącznie nieruchomość o dość nieregularnym obszarze zbliżonym w kształcie do wieloboku. Ukształtowanie terenu w miarę płaskie, z lekkimi obniżeniami i wzniesieniami, nie powodującymi utrudnień w zagospodarowaniu. Dojazd - Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Droga znajduje się w południowych granicach działki – ul. Bukowa. Na odcinku gdzie położona jest nieruchomość jest to droga urządzona w terenie, nieutwardzona (polna), przechodząca następnie w ciąg ulicy urządzonej w terenie, asfaltowej. Uzbrojenie - Teren nieruchomości nie jest uzbrojony w media. Za drogą dojazdową (na działkach sąsiednich) przebiega wodociąg oraz znajduje się sieć elektroenergetyczna. Przyjęto, iż nieruchomość posiada możliwość podłączenia do ww. sieci. Nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu. Teren nieogrodzony, użytkowany w kierunku rolniczym. Kultura rolna gruntu dobra – teren nieruchomości użytkowany w kierunku rolniczym, widoczne zabiegi agrotechniczne oraz zasiewy pszenicy.

 

Suma oszacowania wynosi 124 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 600,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 480,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 98 1020 1592 0000 2502 0203 6036 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 07.12.2023 o godzinie: 11.00  a zakończy się w dniu 14.12.2023 o godzinie: 11.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Małgorzata Łepek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Starogód, Starogód (mazowieckie). Działka numer: 478/25

Starogód, 05-332, Starogód, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 17 325 zł
Cena oszacowania: 23 100 zł

Grunt w miejscowości Grabowska Wola, Grabowska Wola (mazowieckie). Działki numer: 903, 904

Grabowska Wola, 26-414, Grabowska Wola, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 27 662 zł
Cena oszacowania: 41 493 zł

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Stefana Żeromskiego 3/3 (mazowieckie)

Stefana Żeromskiego 3/3, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 109 333 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł